CO2-uitstoot verminderen in Nederland: hoe wordt dat aangepakt?

Bij het klimaatakkoord van 2016 werd één ding duidelijk: het is belangrijk dat Nederland zich voorbereid op het veranderende klimaat. Naast voorbereiden moeten overheden en bedrijven innoveren om de CO2-uitstoot te realiseren. CO2-uitstoot is namelijk één van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering. Op de website van Rijksoverheid is terug te vinden met hoeveel procent ons lande CO2-uitstoot moet terugdringen. 

Impact voor de volgende sectoren

Om de eisen van het klimaatakkoord te realiseren moeten een aantal sectoren, zoals de energiesector, de gebouwde omgeving en de scheep- en luchtvaart, in Nederland drastisch veranderen en innoveren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe een aantal belangrijke sectoren in Nederland omgaan met de eisen. 

CO2-reductie in de energiesector 

De energiesector heeft een groot aandeel in de koolstofdioxide-uitstoot. Deze sector is verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de CO2-uitstoot in Nederland. Dus energiebedrijven moeten flink innoveren om de doelstellingen te behalen. Het gebruik maken van zonne-energie en windenergie is een mooie kans voor de energiebedrijven. Dit moet ervoor zorgen dat in Nederland minder afhankelijk zijn van fossiele energie. Ook hier moeten energiebedrijven blijven innoveren, en veelbelovende plekken blijven ontwikkelen voor energieopwekking. Een veelbelovende plek zijn bijvoorbeeld zonnecellen in auto’s en vrachtwagens. 

CO2-uitstoot verminderen

CO2-vermindering in het wegverkeer

Ook het wegverkeer is een grote vervuiler in Nederland. Ruim 18% van de CO2-uitstoot in Nederland vindt plaats in het wegverkeer. De grootste boosdoeners zijn auto’s en vrachtwagens die rijden op benzine en diesel. Bij verbranding van deze brandstoffen komt een grote hoeveelheid CO2 vrij. Daarnaast heeft ook het rijgedrag van weggebruikers invloed op de CO2-uitstoot. In de toekomst zullen auto’s moeten gaan rijden op alternatieve brandstoffen zoals waterstof en methanol. Daarnaast zijn er ook innovaties mogelijk voor de voertuigmotoren. 

CO2-reductie en de gebouwde omgeving

De bouwsector staat ook voor een enorme uitdaging: in 2050 moet de gebouwde omgeving volledig klimaatneutraal zijn. Sommige bouwbedrijven, zoals Jan Snel, gaan een stap verder en willen in 2030 al volledig klimaatneutraal bouwen. Voor het klimaatneutraal bouwen wordt gebruik gemaakt van een innovatieve bouwmethode, namelijk circulair bouwen

Wat is circulair bouwen?

Deze innovatieve bouwmethode gaat ervan uit dat alle producten, materialen en grondstoffen die gebruikt worden in de bouwsector telkens kunnen worden hergebruikt. Hierdoor ontstaat er een gesloten kringloop. Met circulair bouwen wordt niet alleen gekeken naar het hergebruik van de materialen, maar ook naar de afkomst. Hier ligt dus een enorme kans voor de bouwsector. 

Katrina Brewer