European Council for High Ability (ECHA)

ECHA is een adviserend orgaan dat als niet gouvernementele organisatie bij de Raad van Europa staat ingeschreven. ECHA is ruim dertig jaar geleden ontstaan ​​door de groeiende vraag naar een centrale coördinatie. Het belangrijkste doel van ECHA is om op te treden als netwerk voor de uitwisseling van informatie op het gebied van hoogbegaafdheid. Het gaat dan voornamelijk om opvoeders, psychologen, onderzoekers, ouders en de zeer bekwame mensen zelf. 

In de Europese Unie groeit het bewustzijn van de behoeften van bekwame individuen. De toenemende belangstelling op het gebied van de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen heeft geleid tot nieuwe uitdagingen in het onderwijs. Inmiddels zijn er ook talrijke studies en onderzoeksprogramma’s op dit gebied. Veel van deze resultaten zijn te danken aan het harde werk van deze organisatie.

De European Council for High Ability heeft tot doel de studie en ontwikkeling van potentiële excellentie bij mensen te bevorderen. Het netwerk pleit voor betere toegang tot communicatie en wetenschappelijk onderzoek. Het gaat erom dat nieuwe ontdekkingen, of die nu wetenschappelijk zijn of de vruchten van ervaring, gemakkelijk kunnen worden gedeeld tussen leden van ECHA, en anderen die zich zorgen maken over hun hoogbegaafdheid.

ECHA, netwerk voor hoogbegaafdheid

ECHA communiceert

Het ‘High Ability Studies’ wetenschappelijk tijdschrift is in feite een forum waarin wetenschappers van verschillende disciplines samenkomen. Zij houden zich bezig met de ontwikkeling van het menselijke vermogen tot hun hoogste niveau. Het is een medium voor het bevorderen van hoogbegaafdheid. Hetzij door de communicatie van wetenschappelijk onderzoek en theorie, of door de uitwisseling van praktische ervaring en ideeën.

De inhoud van dit tijdschrift weerspiegelt de zorgen en recente ontwikkelingen. Het gaat om hoogbegaafdheid bij mensen van alle leeftijden, dus niet alleen bij kinderen. High Ability Studies beperkt zich niet tot de traditionele focus op cognitieve ontwikkeling. Het onderzoekt vooral ook andere gebieden van menselijk streven op het gebied van technologie, sport, zakelijk, kunst, intermenselijke relaties en management.

Het wetenschappelijk tijdschrift is daarom niet alleen relevant voor onderzoekers, maar juist ook voor:

  • Ouders van zeer bekwame kinderen; 
  • Managers van hoogbegaafden professionals;
  • Beleidsmakers die kaders moeten opstellen;
  • Coaches, mentoren, leerkrachten, en begeleiders.  

ECHA voor kinderen

Er is een specifieke diagnostiek ontwikkeld om de potentiële vaardigheden van een kind te identificeren. Deze gestandaardiseerde intelligentie tests worden beschouwd als de meest betrouwbare wetenschappelijke methode voor het diagnosticeren van vaardigheden. Uit deze diagnostiek wordt een talentprofiel gegenereerd dat de verdeling van de sterke en zwakke punten van het kind aangeeft.

De diagnose kijkt niet alleen naar intellectueel vermogen en potentieel. Het houdt ook rekening met persoonlijke- en omgevingsfactoren. Als onderdeel van de diagnostiek worden gegevens verzameld over prestaties uit het verleden, interesses, vrijetijdsactiviteiten, zelfconcept, sociale relaties en leer- en werkgewoonten. Al deze factoren worden in acht genomen tijdens het ontwikkelen van een holistische diagnose van talent en hoogbegaafdheid.

Het herkennen van de speciale talenten van een kind is essentieel voor zijn of haar correcte ontwikkeling en ondersteuning. In gesprekken met het kind worden individuele ontwikkelingskansen besproken op basis van zijn of haar diagnostiek. Deze kunnen zowel binnen als buiten de schoolomgeving worden geïmplementeerd. Een gerichte aanpak is de enige manier om de problemen van een kind adequaat aan te pakken, en het kind bij te staan de sterke punten te ontwikkelen.

Diagnostiek van hoogbegaafdheid en uitzonderlijk talent

Het proces dat ECHA adviseert om hoogbegaafdheid en uitzonderlijk talent te diagnosticeren bestaat uit vier stappen. Het centrale support team coördineert en begeleidt Europese organisaties met het uitvoeren van deze diagnostiek. Het proces bestaat uit de volgende stappen:

Contact: Indien je interesse hebt in een talent diagnose kunt je zowel telefonisch als per mail contact opnemen. Als eerste stap wordt je gevraagd een inschrijfformulier in te vullen, een vragenlijst te beantwoorden, en een korte medische geschiedenis mee te sturen. Aan de hand van deze gegevens wordt een pré analise uitgevoerd door een team van experts. 

Diagnostische test: Tijdens de eerste sessie van de talent diagnose worden de persoonlijke en medische geschiedenis van het individu besproken. Evenals leer- en werkgewoonten en andere persoonlijkheidsfactoren. Verder is er de mogelijkheid om eventuele speciale problemen aan te kaarten. Na het gesprek wordt er een gestandaardiseerde intelligentietest afgenomen. Bij elkaar duurt deze diagnostische test ongeveer vier uur. 

Evaluatie: Zodra de resultaten zijn geëvalueerd, wordt vindt er een tweede sessie plaats om de bevindingen te bespreken. In dit gesprek zal een specialist aanbevelingen doen voor de ontwikkeling van de begaafdheid of het talent. 

Rapport: Aan het einde van deze tweede sessie ontvang je een rapport. Dit document bevat een gedetailleerde beschrijving van de bevindingen en aanbevelingen. 

Katrina Brewer